Våre brukere

Badebingen er et naturlig samlingspunkt i vannet. Fordelen er at den gir alle tilgang til vannet når de selv ønsker det. I tillegg kan den ligge ute hele sesongen med minimalt vedlikehold og rengjøring for å gi kontinuitet i badeopplevelser, svømmetrening eller opptrening.

Gevinsten ved å montere en badebinge er spesielt stor for enkelte brukergrupper:

  • Personer med nedsatt funksjonsevne får oppleve å være selvhjulpne i vannet
  • Eldre får en mer forutsigbar bademulighet
  • Barn får en trygg arena for svømmetrening