Om badebingen

Dagens badebinger er nøye utprøvd over 20 år
•    Badebingen tilfredsstiller alle krav til universell utforming
•    Badebingen er enkel å rengjøre og vedlikeholde
•    Badebingen har lang holdbarhet og garanti på fem år
•    Badebingen finnes i mange varianter og lages på bestilling
•    Badebingen er et grønt produkt bestående av 15% sjøvannsbestandig og gjenvinnbart aluminium, 80% gjenvinnbart PE 100-materiell, 5% steamet isopor i flytepontonger og Kebony-bryggedekke