Hva sier loven?

Godt inkluderingsarbeid er en prioritet for norske kommuner som også er forankret i loven. Formålet med Likestillings- og diskrimineringsloven er å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

Blant annet skal personer med nedsatt funksjonsevne og fremskreden alder beskyttes og sikres tilgjengelighet til flest mulig arenaer. Det handler om likeverd, like muligheter og like rettigheter. Muligheten for et bad på egne premisser vil for mange gi bedre livskvalitet og gi flere en plass i fellesskapet. Badebingen river ned unødvendige barrierer med god tilgjengelighet, og tilfredsstiller alle kravene til universell utforming.