Hva er Marinex?

Badebingen ble utviklet så flest mulig får best mulig tilgang til vannet. Ideen bak konseptet er at folk i alle livets faser skal få mulighet til å ta seg et bad i friluft på egne premisser. Badebingen fungerer som en trygg ramme for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre, og tilfredsstiller alle krav til universell utforming. Erfaringen er at barn nyter muligheten til svømmetrening, lek og moro i sjø og vann med det store handlingsrommet badebingen kan by på.

TILGANG

Det handler om å forenkle veien til vannet

INKLUDERING

Det handler om å gi alle muligheten til å nyte badelivets gleder

MESTRING

Det handler om å kunne bade på egne premisser

TRYGGHET

Det handler om å gi trygge rammer rundt badeopplevelsen

Om Marinex

Kontakt oss

Badebingen – der alle kan oppleve
gleden av et bad i friluft på egne premisser

Org.nummer: 997 615 409

© 2019

Kontakt oss:

Dag Michelsen, innehaver
E-post: dag@marinex.no
Telefon: 902 05 161

Martin Eikeland , rådgiver
E-post: martin@marinex.no
Telefon: 920 57 185

Preben Hjallum, rådgiver
E-post: preben@marinex.no
Telefon: 952 19 251